Ο διαχειριστής του σχολείου μπορεί να…

 

          


 

1. Ο διαχειριστής του σχολείου μπορεί να προσθέσει τάξεις και τμήματα και να δημιουργήσει ένα εικονικό σχολείο μέσα στο clubEFL.

2. Να προσθέσει μαθητές καθηγητές και γονείς ακόμα σαν μέλη του clubEFL και να τους βάλει τον καθένα στην τάξη και στο τμήμα που παρακολουθεί.

3. Έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί κάθε δραστηριότητα των καθηγητών και μαθητών του σχολείου του.


 

          


 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.